O Festiwalu

Są dwa rodzaje wyobrażeń o przyszłym świecie: statyczne i dynamiczne. Zazwyczaj myślimy o raju jako o spoczynku natomiast procesy i dopełnianie przypisujemy światu doczesnemu.
Co mówi na ten temat żydowska tradycja? Odnajdujemy dwa sprzeczne ze sobą opisy przyszłego świata. W jednym mowa jest o działaniu, a w drugim o spoczynku. W wyniku sprzeczności zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że są dwa rodzaje duszy, spoczynek jest czymś innym dla każdej z nich. Dla jednej świat idealny to spoczynek, pełnia i doskonałość, a dla innej duszy rajem jest ciągły proces dopełniania. W zależności od tego, do której grupy przynależy nasza dusza, tak będziemy widzieć stan idealny dla nas: ciągła podróż lub domek na wsi. Co jest ważne dla nas to to, że świat procesu, który jest dynamiczny i pełen tarć należy do wizji świata idealnego. Proces ścierania się to niekoniecznie wyrzeczenia i hamowanie agresji. Proces, dyskusja, spór, ugoda może być doświadczeniem przyjemnym, dzięki któremu zwiększamy wiedzę o nas samych, a w ten sposób stajemy się pewniejsi.
Do tego jednak, aby się tak stało musimy uwierzyć, że nie grozi nam śmierć z powodu odmienności, musimy zaufać rzeczywistości, że nas nie zdradzi. Osiągniemy to poprzez poznawanie siebie w świecie i świata w nas oraz świadome ich doświadczanie. Taki proces ku spełnieniu nazywany jest również spokojem, spoczynkiem, po hebrajsku: menucha.

Wydarzenie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz instytucji partnerskich, które wsparły projekt, udostępniając swoje przestrzenie za symboliczne kwoty.

1 thought on “O Festiwalu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *